ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Co můžete na stezkách vidět

STEZKA BĚLOVA

Stezka Bělova (červená) o délce 8,2 km se nachází severně od kopce Trestný. Její okraj pak prochází částí tohoto kopce. Po cestě můžete spatřit několik zajímavých míst.

Bělovská studánka

Studánka s pitnou vodou se nachází na místní komunikaci pod kopcem Trestný. Na pitnou vodu zde jezdí lidé především obyvatelé Bělova, Otrokovic a Žlutavy.

místo na mapě

Lojzova studánka

Kousek od oblíbené lesní/polní cesty spojující obce Bělov a Nová Dědina se nachází Lojzova studánka. Voda ve studánce není pitná. Místní se o ní vzorně starají. Je zde i ohniště s lavičkami. Nachází se hned nad uložistěm popílku elektrárny z Otrokovic.

místo na mapě

Vyhlídkové místo nad Bělovem

Vyhlídkové místo se nachází severně od obce Bělov. Nachází se zde lavičky a kříž. Časem zde najdete také panoramatickou tabuli s popisem míst, které odtud můžete vidět.

místo na mapě

Kaplička v obci Bělov

Kapličku najdete uprostřed obce asi 200 m západním směrem od obecního úřadu. V její blízkosti se nachází také pomník obětem 2. sv. války.

místo na mapě

Malá vodní elektrárna Bělov

Malá vodní elektárna vznikla v roce 2013 na jezu, který byl vybudován již v roce 1965. Díky jezu se zvedla hladina spodních vod a zvýšila se tak možnost odběru pitné vody z podzemních vrtů pro město Zlín. V tomto místě se zvažuje možnost vybudování plavební komory a prodloužení vodní cesty Baťova kanálu.

místo na mapě

Řeka Morava

Řeka Morava je třetí největší řekou v ČR. Pramení na Severu Moravy v Jeseníkách poblíž Kralického Sněžníku. Následně teče přes Hornomoravský a Dolnomoravský úval, kde se pozdějí u Bratislavy vlévá do Dunaje.

řeka na mapě

STEZKA NOVÉ DĚDINY

Stezkou Nové Dědiny (žlutá) o délce 6,8 km se dostanete na nejvyšší bod stezek a rozcestí u obce odkud už se můžete vydat dál do Chřibů. Pokud ale zůstanete na stezce, tak můžete poznat krásné údolí Šírokého potoka nebo lesy Skřatov a Hučaj.

Údolí Širokého potoka

Tajemné údolí Širokého potoka poznají jen místní, kteří znají dokonale území kolem svého bydliště. Údolí doplňují menší rybníčky a časem zde bude také jeden větší rybník na hranici katastru Bělova a Žlutavy. Údolí se pozdějí v lese zvedá a vy tak můžete spatřit první zářezy do kopců krajiny pohoří Chřiby.

místo na mapě

Vyhlídkové místo Kopaniny

Na vyhlídkovém místě se nachází lavička s rozcestníkem. Můžete odtud vidět Kroměřížsko, vrchol Soudná v obci Žlutava a také Novou Dědinu. V blízkosti vyhlídkového místa se nachází krásné lesy Skřatov a Hučaj.

místo na mapě

Lesy Hučaj a Skřatov

Malebné lesy Hučaj a Skřatov se nachází mezi Novou Dědinou a Bělovem. Jižní částí těchto lesů prochází naše stezky. Často zde zahlédnete srny či zajíce, tak buďte prosím ohleduplní a chovejte se tiše.

lesy na mapě

Popílek

Lokalitu zvanou "popílek" najdete mezi Novou Dědinou a Bělovem přímo pod lesem Skřatov. Vozí se zde odpad z Teplárny Otrokovice, který okolní krajině příliš neprospívá. Pro turisty je to však zajimavý úkaz, který stojí za to vidět.

výhled na popílek na mapě

STEZKA ŽLUTAVY

Po Stezce Žlutavy (oranžová) o délce 6,8 km objevíte krásné výhledy na Otrokovice, Zlín, Hostýnské vrchy či Bílé Karpaty. Svou cestu si můžete rozšiřit také po Naučné stezce Po Žlutavských vyhlídkách.

Kopec Trestný

Výběžek Chřibů zvaný Trestný se o něco snížil kvůli naplavování zeminy pro účel stavby Baťových závodů. V lokalitě nyní najdete značné stopy po této události. Místní to uchopili po svém a v lokalitě vytváří cesty pro sjezdy na kolech.

lokalita naplavování na mapě

Rozcestí Valašsko, Slovácko, Haná

Rozcestí 3 národopisných oblastí a vyhlídkové místo s názvem Dubník je doplněno o rozcestník se směry k jednotlivým oblastem a panoramatické tabule, které doplňují krásné výhledy z tohoto krásného místa.

místo na mapě

Biokoridor Žlutava

Biokoridor propojující centrum obce s areálem Žlutavského motokrosu zbudovala obec v roce 2020. Nový pás zeleně vytvořil také nové vyhlídkové místo, jež je součástí tohoto biokoridoru.

místo na mapě

Vyhlídkové místo Díly

Vyhlídkové místo Díly doplněné o panoramatickou tabuli najdete poblíž Žlutavského motokrosu v rámci trasy podél místního biokoridoru. Malebné výhledy na krajinu Hostýnských vrchů, okolí Zlína, Napajedelskou bránu a Bílé Karpaty okouzlí každého turistu.

místo na mapě

Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Kostel v centru obce byl postaven v letech 1938-1939 rodákem Františkem Čevelou z Otrokovic. Naproti kostela najdete památník 2. sv. války nebo autobusovou točnu se slunečními hodinami.

místo na mapě

Farma a Minizoo Žlutava

Areál farmy zahrnuje penzion, hospůdku, stáje pro koně a skot a také krytou a venkovní jízdárnu. Děti nejvíce ocení minizoo, kde mohou pozorovat lamy, kozy, ovce a řadu dalších hospodářských zvířat.

místo na mapě

Žlutavský kamenolom

Zhruba 1 km jihozápadně od Žlutavy se nachází kamenolom, kde se těží křemičitovápenatý pískovec. Tyto těžební prostory patřily v minulosti i s okolními lesy k napajedelskému panství a nazývaly se „Panský lom“. Od roku 1997 je vlastníkem lomu společnost Kamenolom Žlutava, s. r. o.

místo na mapě

Dřevěné útvary pod Žlutavou

Dřevěné útvary vytvořil místní rodák pan Holub. V blízkosti tohoto místa se nachází střed stezek, kde se plánuje vybudování odpočinkového místa s ohništěm.

místo na mapě